Stakeholders

De NVFVG komt regelmatig in contact met de onderstaande stakeholders om de positie van de VG-fysiotherapeut te versterken.

Samenwerking

De NVFVG neemt structureel deel aan (bestuurlijke) overleggen binnen het KNGF en het samenwerkingsverband KWIEK. KWIEK bestaat naast de NVFVG uit:

 • Nederlandse Vereniging voor Geriatriefysiotherapie (NVFG),
 • Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF),
 • Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie (VHVL),
 • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL),
 • Nederlandse Vereniging voor Revalidatiefysiotherapie (NVRF).

Overige

 • NVAVG - Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten. Deze vereniging heeft onder anderen een zorgaanbod van de AVG geschreven welke online in te lezen is.
 • VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • BOSK - Verniging voor mensen met een lichamelijke handicap
 • Platform VG -Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers
 • EMG Platform - Kennisnetwerkcentrum EMG (Ernstig Meervoudig Gehandicapten) voor ouders en professionals
 • Zichtbare Zorg
 • NRSV- Nederlandse Rett Syndroom Vereniging
 • Rett Expertise Centrum Maastricht

Trefwoorden: