Multidisciplinaire richtlijnen signaleren van lichamelijke problemen en pijn

Mensen met een verstandelijke beperking zijn in veel gevallen minder goed in staat om signalen van lichamelijk ongemak en pijn goed aan te geven. Terwijl zij juist vaker lichamelijke aandoeningen hebben dan mensen zonder een verstandelijke beperking.

Multidisciplinaire richtlijnen

Als zorgverlener van mensen met een verstandelijke beperking moet je daarom alert zijn op signalen dat de cliënt mogelijk last heeft van een lichamelijk probleem of pijn. Om hierbij te helpen zijn in opdracht van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) door experts, professionals en vertegenwoordigers van cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten (waaronder ook de NVFVG) en met methodologische en procesmatige ondersteuning van het Trimbos-instituut twee multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld: ‘Signaleren van lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking’ en ‘Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking’.

Trefwoorden: