Multidisciplinaire richtlijn leefstijl

Een gezonde leefstijl speelt een cruciale rol in de gezondheid van mensen. Een ongezonde leefstijl is een risicofactor voor uiteenlopende somatische aandoeningen. Ondanks dat er nog geen richtlijn is voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij mensen met verstandelijke beperkingen kunnen richtlijnen gericht op andere doelgroepen ter inspiratie dienen, zoals bijvoorbeeld de bijgaande richtlijn:

Trefwoorden: