Algemene informatie

Het KNGF neemt deel aan de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen. De meeste richtlijnen zijn ondersteund door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, CBO.

Vakinhoudelijke aanbevelingen

In de richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen opgenomen die zoveel mogelijk wetenschappelijk zijn onderbouwd. De richtlijnen dragen bij aan optimale zorgverlening en ieden zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming

Succesvolle bijeenkomst Richtlijnontwikkeling op 31 oktober 2017

Tijdens het congres van de NVFVG op 16 mei 2017 gaf Geurt van de Glind, kwartiermaker Richtlijnontwikkeling VG sector en beleidsmedewerker Richtlijnontwikkeling NVAVG, een presentatie over richtlijnontwikkeling in de VG sector. Tijdens de presentatie deed Geurt een oproep aan fysiotherapeuten werkzaam in deze sector om ook mee te denken over richtlijnontwikkeling. Om hier invulling aan te kunnen geven, organiseerde het bestuur van de NVFVG deze bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken om te starten met het maken van een onderbouwing voor de te ontwikkelen richtlijn ‘Ernstige motorische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking’. Een op te zetten werkgroep zal zich hierover buigen. Wil je aansluiten bij deze op te zetten werkgroep? Mail dan naar secretariaat@nvfvg.nl.

Het gehele verslag kun je hier lezen. 

Oproep

We zijn op zoek naar collega's die mee willen werken aan de ontwikkeling en implementatie van richtlijn(en) specifiek voor onze doelgroep. Heb je interesse om deel  te nemen? Neem dan contact op met de vereniging via secretariaat@nvfvg.nl.

Trefwoorden: