Addendum Beroepsprofiel

De NVFVG is bezig om een Addedum Beroepsprofiel (BP) te ontwikkelen. Dit BP is gebaseerd op het Beroepsprofiel Fysiotherapie van het KNGF.

Wat is een beroepsprofiel?

Een BP bestaat uit een domeinbeschrijving en een competentieprofiel. Het domein beschrijft de positie binnen de gezondheidszorg, de relatie met andere zorgverleners en de gebruikte interventies. In het competentieprofiel staan de vereiste competenties; die bestaan uit een mix van (actuele wetenschappelijke) kennis, vaardigheden en attitude.

Stand van zaken

Om onze beroepsbevolking en onze stakeholders te informeren over het domein en de bijzondere kennis en vaardigheden van hoogwaardige fysiotherapie t.b.v. verstandelijk beperkten is de NVFVG in 2016 gestart met de doorontwikkeling van het originele beroepsprofiel uit 2009 voor het werkveld. Hierbij worden nadrukkelijk de ontwikkelingen met betrekking tot het Beroepsprofiel algemeen fysiotherapeut meegenomen.

De verwachting is dat het nieuwe profiel eind 2020 gereed is.

U kunt de profielschets uit 2006 hier vinden.

Trefwoorden: