Standpunt Paramedische zorg in de Wlz van het Zorginstituut Nederland

Standpunt Paramedische zorg in de Wlz van het Zorginstituut Nederland

Toepassing van de Wlz

Zo af en toe hoort de NVFVG dat er onduidelijkheden zijn over de toepassing van de Wlz.

Meer informatie over de Wlz:

Trefwoorden: