VB Fitscan

Het Erasmus MC heeft de VB-fitscan ontwikkeld en de NVFVG werkt mee aan de verdere ontwikkeling en implementatie van dit instrument.

Wat is de VB-fitscan

De VB-fitscan is een fitheidstest voor volwassenen en ouderen met een lichte of matige verstandelijke beperking (VB), die zelfstandig of met hulpmiddelen kunnen lopen. De VB-fitscan is samengesteld uit bestaande testen die uitvoerbaar en betrouwbaar zijn gebleken bij mensen met een VB, maar is nu uitgewerkt in een praktische en bruikbare handleiding en een gestandaardiseerd scoreformulier. De VB-fitscan is af te nemen in 20 minuten en bestaat uit testen voor de fitheidscomponenten lichaamssamenstelling, beenkracht-uithoudingsvermogen, spierkracht, statische en dynamische balans.

Kennisnetwerk Fitheid

De VB-fitscan is onderdeel van het kennisnetwerk Fitheid en mensen met een verstandelijke beperking. Het kennisnetwerk beoogt een plek te worden waar fysiotherapeuten kennis over fitheid bij mensen met een VB kunnen uitwisselen en vergroten. Deelnemers aan het kennisnetwerk kunnen lid worden van de LinkedIn groep ‘Kennisnetwerk fitheid en verstandelijke beperking’ en via deze weg contact met elkaar onderhouden (vrij aan te melden!).
Daarnaast is in 2016 gestart met het opzetten van een database waarin alle fitheidsgegevens van mensen met een verstandelijke beperking ingevoerd kunnen worden, en waarmee we met z’n allen kunnen bouwen aan de kennis over fitheid bij deze doelgroep. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om de VB-fitscan op te laten nemen in veel gebruikte elektronische patiëntendossiers.

Trefwoorden: