Subsidie voor PERRIN Next Step: ontwikkeling van kennisproducten over, met en voor mensen met Cerebrale Parese en hun naasten

14 dec 2020
Ontwikkeling van kennisproducten

Cerebrale Parese

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht heeft samen met de VRA (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) een subsidie gekregen van € 199.516 van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten) voor het project PERRIN Next Step.

Lees hier verder.

Trefwoorden: