Algemene Ledenvergadering

Het bestuur legt in de voorjaarsvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. In de najaarsvergadering bespreekt het bestuur de plannen voor het komend jaar, inclusief de begroting. Uiteraard wordt u over de ontwikkelingen in de VG-fysiotherapie geïnformeerd.

Beste leden,

Hierbij nodig ik u van harte uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFVG op dinsdag 3 november om 17.00 uur. Deze ALV wordt online georganiseerd ten gevolge van de coronamaatregelen.

Onze voorjaars ALV tijdens het NVFVG-congres is door de coronamaatregelen niet doorgegaan, waardoor we in deze ALV ook de onderwerpen van de voorjaarsvergadering zullen bespreken. De ALV-agenda vindt u in de downloads.

In deze Algemene Ledenvergadering zal het bestuur het secretarieel- en financieel jaarverslag 2019, het jaarplan 2021 en de begroting voor 2021 ter goedkeuring aan u voorleggen. Alle vergaderstukken vindt u uiterlijk 27 oktober in de downloads.  

Het bestuur stelt uw (digitale) aanwezigheid zeer op prijs. U kunt uzelf aanmelden voor de ALV via deze link: https://www.mijnkngf.nl/Event/00009819. Voorafgaand aan de vergadering ontvangt u een link voor deelname aan de online vergadering.

Bij verhindering is het mogelijk om een ondertekende stemmachtiging mee te geven aan een NVFVG-lid. Een machtingsformulier vindt u in de downloads. Wij ontvangen die graag uiterlijk maandag 2 november via secretariaat@nvfvg.nl.

Graag tot ziens op 3 november! 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de NVFVG, 

Erik Gielen, voorzitter 

Agenda (PDF - 13kB)
Machtigingsformulier (PDF - 67kB)

Trefwoorden: